Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2024

Ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Ξηρομέρου


 Ορίστηκαν οι κατωτέρω δημοτικοί σύμβουλοι ως Αντιδημάρχοι του Δήμου Ξηρομέρου, με θητεία από 03.01.2024 μέχρι 02.01.2025, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής: