Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021

Ανακοίνωση - Ενημέρωση Πολιτιστικού Συλλόγου Μπαμπίνης "Χριστόδουλος Παμπλέκης"

  Το Δ.Σ. του Συλλόγου σε συνεργασία με το Δ.Σ. του Αγροτικού Συναιτερισμού Μπαμπίνης, Παλιούρα Ε. Νικόλαο, Κομπλίτση Φ. Κωσταντίνο, και Μπενέκο Δ. Φώτιο, καθώς και την μεγάλη βοήθεια και συνεργασία του Προέδρου της επιτροπής μουσείου κ. Χρυσικού Βλ. Πέτρου, σας ενημερώνουμε ότι μετά από 15 μήνες αδιάκοπης εργασίας και πολύ μεγάλης γραφειοκρατικής διαδικασίας

Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021

Το πρόβλημα της ύδρευσης της Μπαμπίνης

  

Ξηρομερίτες κατά την έναρξη του έργου ύδρευσης του Ξηρομέρου. Τέταρτος από αριστερά ο μπαμπινιώτης πολιτευτής Γ. Δ. ΠαπαδημητρίουΗ Μπαμπίνη εδώ και χρόνια αντιμετωπίζει πρόβλημα με το πόσιμο νερό, αφού είναι ακατάλληλο για πόση και ίσως και για τη μαγειρική.

Η ιστορία της ύδρευσης της Μπαμπίνης και των άλλων γύρω χωριών αρχίζει από τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, όταν η Κοινότητα πήρε την απόφαση να λύσει το πρόβλημα της ύδρευσης, που τότε γινόταν από τα πηγάδια της...