Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2021 ~ Αριθμός Φύλλου 74


 Διαδρομές
Του Αποστόλη Κομπλίτση του Ακαρνάνα

 Σκέφτηκα και ευελπιστώ σε ένα ταξίδι από ιστορικές αναδρομές με επίκεντρο παλιές γραφές από την πολιτιστική ιστορία τους χωριού μας όπως αυτά έχουν καταγραφεί από πολλούς Μπαμπινιώτες στις εφημερίδες «Φωνή των Μπαμπινιωτών» και «Εν Μπαμπίνη». Για τα 40 χρόνια που περάσανε θα προσπαθήσω να κρατήσω ζωντανό το όνειρο που άρχισε τότε και οδεύει να γίνει πραγματικότητα. Μία προσπάθεια που ως αποτύπωμα της ήταν η σκέψη μας για το γενικό καλό και η προσφορά στο χωριό μας. Χωρίς γραφικές φαντασιώσεις και υποκατάστατα ανθρώπινης αξιοπρέπειας ενώσαμε τους Μπαμπινιώτες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Τους Μπαμπινιώτες που κάποιοι είχαν δεκαετίες να ειδωθούν ή να μάθουν νέα ο ένας για τον άλλον. Στο χέρι μας είναι να κρατήσουμε την πολιτιστική και πολιτισμική μας ταυτότητα. Η παρακάτω «Παλιές Γραφές» που ακολουθούν αποτυπώνουν τη νοσταλγία και την ανιδιοτελή αγάπη που είχαν για το χωριό τους. Με όλο το σεβασμό στη μνήμη αλλά και τους υπάρχοντες που αναφέρω (τυχαίνει να τους έχω γνωρίσει όλους).